İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “bible”

Tanrısal Adalet Kavramı: İncil ve Kuran’ın İncelenmesi

İnsanlık tarihi boyunca, dini inançlar toplumları ve kültürleri şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Birçok dinde en temel inançlardan biri olan ilahi adalet kavramı, iyi işlerin ödüllendirileceğini, kötü işlerin ise cezalandırılacağını savunur. Bu kavram özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi İbrahimî dinlerde öne çıkmaktadır ve insanların nihai hedefleri olarak cennet ve cehennemin varlığını vurgularlar.